Ekumēniskais dievkalpojums Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 33.gadadienā.

Tiešaide no Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas.