Ekumēniskais dievkalpojums Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 32.gadadienā no Saldus Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajai baznīcas.