Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga apsveikums Lieldienās.