Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča apsveikums Ziemassvētkos.