Lieldienu nakts dievkalpojums no Rīgas Lutera baznīcas. Vada mācītājs Linards Rozentāls. Skanēs Svēto rakstu lasījumi, atgādinot cilvēces glābšanas vēsturi, bet, tuvojoties pusnaktij, atmodīsies baznīcas zvanu un ērģeļu balsis.