Lieldienu nakts dievkalpojums no Rīgas Lutera baznīcas.