Lieldienu rīta dievkalpojums no Rīgas Doma. Dievkalpojumu vada Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.