Svinot Latvijas 20. gadadienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izskanēs koncerts “Tu esi mājās. Tu esi ES”.

Tā galvenais mērķis ir aicinājums katram apzināties valstiskās neatkarības nozīmīgumu un šobrīd neatsverami pareizo lēmumu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā.

Par koncertstāsta centrālo asi izvirzīts logs kā mūsu skatpunkts uz plašāku pasauli, bet pasaule, ko redzam ārpus loga, ir mūsu pašu pārziņā, tādēļ faktiski tā ir mūsu vērtību tēlos balstīta vitrāža, kurai gaismu tās mirdzumam dod no ārpasaules nākošā gaisma. Svarīgi ir izvēlēties, uz kuru no debespusēm logu mājās būvēt. Mēs esam izvēlējušies pareizu virzienu.

Vitrāžas veidošana šajā logā uz Eiropas Savienību ir arī koncertstāsta galvenais scenogrāfiskais elements, ko paredzēts realizēt ar scenogrāfijā izmantoto LED ekrānu sienu un iepriekš veiktiem iefilmējumiem reālā vitrāžas tapšanā. Vitrāžas risinātais stāsts apvieno visas koncertstāstā izmantotās tēmas, un tas uzticēts māksliniecei vitrāžistei Anitrai Bērziņai. 

Vitrāžas pakāpenisko tapšanu saturiski piepilda triju veidu skatuviskas norises – apskatīto tēmu vispārinājums latviešu tautas gudrībās aktieru Gundara Grasberga un Ingas Misānes Grasbergas izpildījumā, šī vispārinājuma jēga ES kontekstā koncertstāsta vadītāju – pieredzējušu žurnālistu Ilzes Naglas un Jāņa Gestes vadītās sarunās ar dažādiem ES kontekstā nozīmīgiem cilvēkiem un kopīgā stāsta pamatotību augstvērtīgā muzikālā sniegumā, mākslinieciskā vadītāja un komponista Raimonda Tigula vadībā, piedaloties Rīgas kamerkorim “Ave Sol” un Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Koncertstāsta māksliniecisko koncepciju un režiju veido režisors Kārlis Anitens.