Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Cilvēki, kuriem ir garīgās veselības problēmas – lielākas vai mazāk izjūtamas, ir tepat līdzās. Vai esam pietiekami iecietīgi, pamanoši un pretīmnākoši? Vai esam gatavi dažādajiem izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties gan viņiem, gan mums pašiem?

Raidījumā Vai tas ir normāli? sarunājas apvienības "Apeirons" valdes loceklis Ivars Balodis, biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" specializētās darbnīcas "RB Radošā telpa" vadītāja sociālā darbiniece Margita Erele, kā divi šīs darbnīcas dalībnieki Raimonds Siktars un Aleksandrs Iļjins, kuri dzīvo grupu dzīvoklī "Cerību dore".