Diskriminācija var būt arī šķietami neitrāls nosacījums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personas dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ, tomēr tā var būtiski iespaidot pašizjūtu un dzīves kvalitāti arī citās situācijās. Vai diskriminācija var izpausties arī attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības problēmas un, ja jā, tad kā tieši? Vai depresijas pacienti saņem to pašu attieksmi, ko cilvēks, kurš guvis traumu slēpojot, raidījumā Vai tas ir normāli vērtē psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste Ieva Melne un psihologs Reinis Lazda.