Vai tā var būt, ka augsti izglītots speciālists, ja netiek pietiekami nodarbināts, var izdegt tieši šī iemesla dēļ? Citiem vārdiem, vai var izdegt, neko nedarot, un kādi vēl ir iemesli izdegšanai? Kā cīnīties ar izdegšanas sekām un kā no tās izvairīties, raidījumā Vai tas ir normāli? analizē psiholoģijas doktore, klīniskā psiholoģe Marija Ābeltiņa.