Būdami bērni, mēs spēlējamies. Spēlēšanās mums palīdz izaugt un iemācīties daudzas lietas. Ko dod spēlēšanās pieaugušo vecumā? Vai caur spēli un spēlēšanos mēs turpinām mācīties? Varbūt spēlēšanās dod ko vairāk - tā ir iespēja izzināt, noskaidrot, izpētīt, pārveidot, attīstīt personību, attiecības, komunikāciju, raidījumā Vai tas ir normāli? vērtē psihologs, psihodrāmas terapeits Edgars Caics.