Raidījums "Viensētu stāsti" šoreiz viesosies pašā Lietuvas pierobežā - Saldus novada Nīgrandes pagasta "Baltiņos" pie Dainas un Guntara Andersoniem. Viņu sētā ir gan truši un putni, gan aitas un zīdītājgovis, gan zirgs un ponijs. To visu apskatīt brauc arī tūristi. Saimniekiem ir arī 6 bērni un 7 mazbērni.