Kā tika atjaunots padomju gados saspridzinātais piemineklis Latvijas brīvības cīņās kritušajiem, kādu īpašu zemgaļu lietu atrada Dobeles pilskalna izrakumos un kas kopīgs Dobelei ar 20. gs. 30. gados Rīgā ražotu grīdu spodrināmo līdzekli?

Dobele lepojas - tādu virsrakstu var likt šim raidījumam, jo tas būs stāsts par lietām Dobeles novada muzejā, kas saistītas ar  nacionālo pašapziņu, ar seno zemgaļu prasmēm un ar rūpniecību  šajā pilsētā. Šos stāstus atklāj Dobeles novada muzeja speciālistes - vēsturniece Undīne Krūze un krājuma glabātāja Iveta Gudiņa.

Vispirms abas muzeja krājuma telpās rāda vienu no lielākajiem muzeja dārgumiem - tā ir pelēkā granītā veidota galva, glītiem vaibstiem garenu seju, kas ir kāda jaunekļa tēls, kas veidots Atbrīvošanas piemineklim.

Pagājušajā gadā muzeja darbinieki izveidoja filmu par šo pieminekli, kas savulaik tika uzstādīts Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Tur arī redzami dokumentāli kadri, kā 1990. gadā padomju armijas karavīri ir aplenkuši tanku un neļauj vietējiem to vest prom.

Filmu var noskatīties Dobeles novada muzeja interneta vietnē vai tīmekļa vietnē youtube. Pirms muzeja speciālistes turpina stāstījumu par Atbrīvošanas  pieminekļa vēsturi, Undīne Krūze skaidro, kāpēc šī filma tapusi pirms gada, laikā, kad Rīgā Uzvaras parkā, nogāza okupācijas pieminekli.

Nākamais  stāsts ir liecība par to laiku, kad Dobeles teritorijā mita viena no senajām baltu  tautām - zemgaļi, kuri bija arī prasmīgi rotu darinātāji.

Vēl viens stāsts par grīdu spodrināmo līdzekli.

„Mednis un biedri” firma iet cīņā ar nehigiēniem cilvēka dzīvi traucējošiem apstākļiem. Viņa ražotie mušķērēji ”Vici” īsā laikā savas augstās kvalitātes dēļ iekaroja tirgu. Kas nepazīst viņa apavu spodrināmo viksi „Vici”. Arī šīs firmas pārējie ražojumi, metālu spodrināmais un  grīdu bonierešanas vaskis iekarojuši redzāmu vietu tirgū. „Vici” ir labs un jādomā, ka viņš nemaldās,”

tādiem vārdiem 1932. gadā Latvijas ražojumu propagandas izstādē tika reklamēts Rīgā esošais uzņēmums „Mednis un biedri”.

Un no tiem laikiem Dobeles novada muzeja krājumā glabājas metāla kārbiņa, kur reiz atradies minētajā  kompānijā ražotais grīdu vasks.