"Ja paši būsim prātīgi,
Laiks arī prātīgs būs,
Un visas bēdas dūšīgi
Tas panest stipros mūs."

Tā rakstījis Ernests Dinsbergs 1857. gadā.

Dundagas pagasta Sausterē Kubalu skolā-muzejā, pētīsim šis skolas pirmā pārziņa, arī skolotāja un dzejnieka Ernesta Dinsberga rokrakstus, uzzināsim kādas tolaik bija skolas problēmas, kā Dinsbergs tās piedāvājis novērst, bet vēstulēs audžumeitai Alvīnei apjautīsim viņa humoru, kā arī klausīsimies Dinsberga sacerētos dzejoļus.

Dundagas mācītāja kučierim Ernestam Dinsbergam ir 22 gadi, kad viņš tiek norīkots darbā uz  nule iekārtoto skolu Kubeles mežsarga mājās. Tas notiek 1838. gadā. Pēc četriem gadiem turpat līdzās tiek atvērts jaunais skolas nams. Kā pats Dinsbergs  par to raksta  ēka bijusi „pēc tolaiku aprēķinuma ar 10 istabām, vidū skursteni ar plašu uguņa namu. Vienā galā 2 lielas klases istabas un aiz tām 2 mazie maizes noliekami kambari. Otrā galā 6 istabas, 2 skolēniem priekš gulēšanas un tās 4 skolotājam priekš dzīves.”  

Bet šoreiz piedāvāju stāstu  ne par skolas namu, kur aizvien pastāv muzejs, bet kopā ar Kubalu skolas muzeja vadītāju Ingu Ozoliņu lūkosim krājuma materiālus.

Rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, publicists, mācību grāmatu sastādītājs, skolotājs dzimis Dundagas pagastā 1816. gadā kalpa ģimenē. Vēlāk Ernesta tēvu ieceļ par mežsargu. Puika lasīt un rakstīt prasmi apgūst pašmācības ceļā, stāsta Inga Ozoliņa.

Kamēr skolas pārzinis un skolotājs vienā personā Ernests Dinsbergs lauza galvu, kā uzlabot mācību darbu, tikām Kubeles skolas solā sēd un mācās rakstīt un lasīt viens cītīgs un apķērīgs skolēns - Krišjānis Barons, kurš vēlāk savās atmiņās to nosauks par savu pirmo un īsto skolu, lai tik divas ziemas tajā mācījies. Bet pa to laiku guvis skolotāja ievērību un Dinsbergs Barona ģimenei iesaka spējīgo skolēnu sūtīt mācīties tālāk. Un mēs pētot Ernesta Dinsberga rokrakstus, lasām viņa vēstuli Krišjānim Baronam, kas rakstīta 1893. gadā.

Augsti cienīgs Barona kungs!

 Še Jums nosūtu kādas tautas dziesmas, ko šur tur noklausījies un salasījis. Ja no tām kādas Jums der Jūsu milzīgajā krājumā un Jūs tās ierindotu, kaut arī pašā pēdējā pantiņā, tad Jūs ar to manim radītu lielisku godu un Jums par to no sirds pateiktos. Novēlēdams pie šī milzīgā tautasdziesmu kārtošanas darba laimi un izdevību,  Jūs sveicu Augstu cienīdams!

 Vecais Dinsberģu Ernsts

Līdztekus sarakstei ar Krišjāni Baronu, Ernests Dinsbergs tiekas arī ar citiem jaunlatviešiem un te, nedaudz novirzoties no galvenā temata par Kubeles (kā toreiz sauca šajā raidījumā daudzkārt pieminēto vietu) skolmeistara rakstītiem darbiem, Kubalu skolas muzeja vadītājai ir stāsts par Dinsberga trimdas laiku uz Jaunjelgavu, kur viņš astoņus mēnešus strādāja par rakstvedi, jo iemesls šādai izsūtīšanai bija saistība ar jaunlatviešu kustības dibinātāju.

Turpinām skatīt citus krājuma priekšmetus un nākamie rakstu darbi ir attiecināmi uz Dindberga  veltījumiem audžumeitai Alvīnei Feldmanei. Tās ir vēstules, kur viena tapināta uz apļa formas papīra, rakstīta riņķveida spirāle un otrā - teikumi ievīti vārdā „Alvīne”

Var tikai apbrīnot šī  vīra darba spējas. Kā lasāms interneta vietne literatura.lv, tad savā mūžā viņa devums ir vairāk nekā 300 publikāciju (dzeja, proza, raksti) gandrīz vai visos tā laika periodiskajos izdevumos un pāri par 100 dažāda rakstura grāmatas.19. gadsimta vidū Dinsbergs bija pats populārākais latviešu autors, darbojies dažādās literatūras jomās: sarakstījis dzejoļu krājumus, rakstījis lugas, tulkojis prozas darbus. Dinsbergs ir sastādījis, tulkojis, papildinājis plaša spektra mācību grāmatas un populārzinātnisko literatūru latviešu valodā, kā arī tulkojis pasaules literatūras klasiķu darbus.