Plašsaziņas līdzekļos ne reizi vien ir izskanējuši raidījumi, veltīti garīdzniekam, politiķim un literātam Francim Trasunam – dēvētam par „lielo latgalieti”, bet šoreiz viesojamies Franča Trasuna muzejā „ Kolnasāta ” un tur lūkojam viņa dzimtai piederošās lietas un caur tām izzinām Trasunu dzimtas stāstus un Sakstagala pagasta vēsturi. Te lūkojams plecu lakats, kas austs pirms vairāk nekā simts gadiem, fotogrāfijas, kas liecina par ikdienas gaitām un lauku darbiem 20. gadsimta 20.- 30 . gados, kā arī uzklausām stāstu par mūceņa jeb krucifiksā darinātā Kristus tēla likteni padomju laikā.

Francis  Trasuns neapšaubāmi ir muzeja „Kolnasāta” stūrakmens, bet kā min muzeja direktore Ilona Akmentiņa, Trasuni bija liela ģimene un viņi ar savu  rosību  savulaik arī būtiski ietekmēja Sakstagala veidošanos.      

19./20. gadsimtu mijā Trasuni savās mājas vienu gadu arī atvēlēja telpas tautskolai. Pēc Otrā pasaules kara, nodibinoties kolhozam, „Kolansātas” ēkā tiek ierīkots kolhoza kantoris, tad pagājušā gadsimta 90.gados te iekārtoti dzīvokļi, tāpēc nama iekšpusē nekas nebija saglabājies no tiem laikiem, kad te mita Trasunu ģimene un tik pēc senām fotogrāfijām no citām Trasunu dzimtas mājām un laikabiedru atmiņām te ir iekārtota vide, kāda tā bijusi lauku mājas Latgalē 19. gadsimta beigās un  20. gadsimta sākumā.

Muzejā var paklausīties pagājušā gadsimta sākumā dibinātas britu ierakstu kompānijas „HMV”  patafonu – tā ir tumši lakota koka kastīte, kurā iekšā plašu atskaņotājs. Līdzās esošajā bufetē var aplūkot traukus, kas savulaik piederējuši plašās Trasunu dzimtas pārstāvjiem, bet pārsteigums slēpjas aiz senatnīga drēbju skapja durvīm, kuras Ilona  Akmentiņa ver vaļā.

Atceroties Franča Trasuna devumu Latgalei un katoļticīgajiem, viņa 150. dzimšanas dienā 2014. gadā  netālu no muzeja uzstādīja akmens tēlu ar tajā iekaltiem desmit baušļiem latgaliešu valodā.

Muzeja sarīkojumu zālē gar visu sienu ir izlikts Trasunu ģimenes dzimtas koks,  kur kā bišu veidotās šūniņās ir sarakstīti līdz šim apzinātie dzimtas locekļi, sākot ar „Kolnasātas” pirmajiem saimniekiem – Staņislavu un Ievu, līdz pašiem jaunākajiem šobrīd  dižās saimes skaits ir 800 cilvēku. 

Pateicoties daudziem šai dzimtai piederīgajiem, arī muzeja krātuvē glabājas senas vērtības. Inta Deksne, muzeja krājuma glabātāja, uz galda izplāj milzīgu lakatu – tas savulaik piederējis Franča Trasuna mātei- Ievai.

Inta Deksne sarindojusi arī  senus fotoalbumus, kur redzami Trasuni, viņu radi un draugi ikdienā, darbos un godos pagājušā gadsimta 20.- 30. gados. Te var pētīt gan cilvēku tērpus, frizūras, istabu iekārtojumu un arī kādu mājlopi Sakstagalā ganījušies.