Atzīmējot jauna mācību gada sākumu krājuma pērles meklēsim Rīgas Skolu muzejā - mācību grāmatas no 19. gs. pirmās puses, skolēnu formas cepures Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, senas glītrakstīšanas burtnīcas un ieskats skolotāju privātajās sarakstēs ar mājiniekiem.