Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krātuvē pētām skolotājas Leontīnas Pelšes dabas un sadzīves pierakstus un meklējam senas ķemmes īpašniekus.

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma glabātāja Sabīne Mika ceļ galdā divus jaunumus – nesen ienākušu priekšmetu – ķemmi, kurai tiek meklēti īpašnieki, un ielūkojamies darbā, kas nupat apkopots krājumā – bijušās Lazdonas skolas skolotājas Leontīnas Pelšes dabas un sadzīves pierakstos.

Citu pēc citas Sabīne Mika šķir vaļā klades un pierakstu burtnīcas, kur akurātā skaidrā rokrakstā ir dokumentētas norises dabā un skolotājas Leontīnas Pelšes ikdienā. Lapojot šo pierakstus, uzzinām interesantus faktus no Latvijas laika apstākļu nesenas vēstures un gūstam ieskatu viena cilvēka ikdienā. Caur paskopiem, brīžiem emocionāliem teikumiem atklājas ikdienišķs  stāsts, kāds droši vien ir neskaitāmiem cilvēkiem mums līdzās, kuri ir vientuļi, kuri savus priekus, bēdas diena pieredzēto, savas domas un sajūtas uztic dienasgrāmatai.

Lielu daļu Leontīnas Pelšes pierakstu sastāda fenoloģiskie novērojumi, tas ir, periodiskās parādības dabā, gadalaiku maiņa un laika apstākļi.

Leontīna Pelše aizgāja mūžībā 86 gadu vecumā 2017. gadā un līdz 2016. gadam, ieskaitot, viņa cītīgi datēja dabas parādību norises. Viņas pieraksti izmantoti arī  zinātniski pētnieciskajā darbā, tā piemēram pirms diviem gadiem   Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne projektā par klimata pārmaiņu ietekmi uz norisēm dabā ir izmantojusi vēsturisko fenoloģijas pierakstus un tostarp daudzi no tiem  bija Leontīnas Pelšes rakstītie. Sazvanoties ar Guntu Kalvāni, viņa  teic, ka pati nekad dzīvē Lazdonas skolotāju nav satikusi, bet, pateicoties tādiem cilvēki kā Leontīna, tas ir brīvprātīgo iesūtītajiem novērojumiem, šādi tā dabas zinātne arī top. Savas piezīmes Leontīna Pelše sauca par „laika grāmatām”.

Bet dabas dati ir  tikai viena no viņas pierakstu sadaļām. Viņas pierakstos atrodamas arī ielīmes no laikraksta „Rīgas viļņi”, kur savulaik tika publicētas  ikgadējās dziesmu aptaujas „Mikrofons” anketas. Izrādās, Leontīna Pelše ir bijusi cītīga radio klausītāja un dzirdēto arī fiksējusi savās "laika grāmatās".