Pļavas muzejā Kaldabruņā uzzinām, kas par augu ir padebesis un kā to lieto Sēlijas pusē, skatām knipelētu Lielvārdes jostu, pētām Kaldabruņas Māras jostas rakstus un lūkojam, kā te cep stiklu.