„Rugājos nav senu piļu un augstu kalnu, mūsu vērtība ir mūsu cilvēki,” saka Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa un šajā muzejā stāsts par Ielaidņu dzimtai piederošiem priekšmetiem. Aplūkojam arī uz skolas ēkas darināto fresku, kur iemūžināti vēsturiski Rugāju skati un ievērojami šīs puses ļaudis.

Bet Augustovas katoļu baznīcā apbrīnojam altārgleznu ar Nemitīgās Palīdzības Dievmātes portretu, par kuru ir teikts, ka šī svētgleznas kopija ir viena no nedaudzajām gleznu kopijām, kurai ir dziedinošs spēks. Oriģinālā svētglezna atrodas Romā Sv. Alfonsa baznīcā. Savukārt Silenieku skolā pētām pagājušā gadsimta 40.-60. gadu skolas žurnālus un citus šīs mācību iestādes dokumentus.

Vēsturiski Rugāju skati un ievērojami šīs puses ļaudis

Ja nākas braukt no Lubānas uz Balviem un ceļš ved caur Rugāju novadu, tad var piestāt pie baltas skolas ēkas, kuras priekšā arvien ir saglabājusies vēsturiskā aka. Turpat arī ap stūri ir aplūkojama freska, kur iemūžināti vēsturiski Rugāju skati un ievērojami šīs puses ļaudis. Bet lietas Rugāju novadā sākam pētīt līdzās skolas ēkai izveidotajā novada muzejā, kur muzeja vadītāja Velga Vīcupa rāda senu VEF ražotu radioaparātu, petrolejas lampu un ādu ģērējamo nazi.

Cilvēkus un Rugāju vēsturi var turpināt iepazīt, izejot ārā no muzeja un paejot pāris soļus aiz ēkas, kur kopš 2013. gada sienu rotā freska ar vēsturiskām ainām un ievērojamu rugājiešu portretiem, piemēram, tur var atpazīt latviešu operdziedātāju un vēlāk populārās mūzikas dziedātāju un vokālo pedagogu Tāli Matīsu.

Silenieku skolas vēsture un tās glabātāja Aija Moroza

Turpinot ceļot pa Rugāju novadu, nonākam Silenieku skolā, kur, par laimi, ir saglabājusies gan ēka, kas celta 19. gadsimta beigās, gan arī cilvēki, kas še mācījušies un dzīvojuši, te dzīvo joprojām un glabā skolas vēsturi.

Tagad te savu ikdienu vada Aija Moroza, kura maza meitene būdama, mācījās pirmajās trīs klasēs Silenieku skolā un arī te dzīvoja, jo savulaik Aijas mamma atnāca uz Silenieku skolu strādāt par pavāri un apkopēju. Kad skolu likvidēja, te izveidoja dzīvokļus un vienā no tiem turpināja dzīvot arī Aijas mamma un vēlāk, kad cilvēka sāka atgūt savus īpašumus, Aijas mamma par sertifikātiem šo ēku nopirka.

Nu garajā vienstāvu, balti izbalsinātajā namā dzīvot turpina Aija, un viņa kopā ar savu meitu un znotu te izveidojusi biedrību „Silenieku skola”. Visi kopā viņi te atdzīvina gan skolas vēsturi, gan rīko dažādus pasākumus, nometnes un radošās darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem, un ziņkārīgiem tūristiem rāda skolas laiku dokumentus, kas saglabājušies no pagājušā gadsimta padomju gadiem.

Gan skolotāju algas, gan ziņas par skolas bērnu sekmēm un viņu vecāku profesijām, gan citus mācību iestādes datētos dokumentus var pārlapot Silenieku skolā.

Augustovas baznīca kā Dieva veidots bērnudārzs

Turpinot ceļojumu pa Rugāju novadu, piestājam pie maigi rozā krāsas dievnama – Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas. Ieejot nelielajā koka ēkā, pārņem sajūta, kā ienākot Dieva veidotā bērnudārzā: tādas asociācijas rada koši gleznotais altārgalds, kā arī mājīgums un krāsu prieks, kas valda šajā baznīcā. Bet te glabājas arī tāda izcila vērtība, kā Nemitīgās Palīdzības Dievmātes portrets. Par to stāsta Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja un draudzes valdes priekšsēdētāja Gunta Grigāne.