Durvis uz pagātnes mantojumu Dagdas iedzīvotājam Aivaram Arnicānam sāka vērties vaļā pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad viņš darba gaitās, strādādams par elektriķi brauca pa savu un kaimiņu novadiem un sāka vākt priekšmetus, kas māju saimniekiem vairs nebija vajadzīgi. Un tā Dagdas katoļu baznīcas toreiz nepabeigtajā draudzes mājā piedzima muzejs. Nu jau apkārtējie zina, ka ir tāds Aivars, kurš vēl arvien maizi pelna, labojot un ievelkot elektrību, un līdzās tam arī apzina vēstures liecības un pievieno tās muzeja kolekcijai.Katrā ciemā ir, kā Aivars Arnicāns pats saka, ir kāda vecmamma, kurai bēniņos vai šķūnītī glabājas lieta no sendienām.

Aivara Arnicāna Dagdas vēstures muzejā “Patria” lūkojam bērnu ratiņus, ko muižas kalējs savulaik izkalis kungu bērnu vadāšanai, uzzinām, kā Svariņu pagastā cilvēki no negaisa glābās, kā padomju gados fermā izmantots kungu nama vēja rādītājs un vēl daudzu citu priekšmetu stāstus.