Olaines kūdras purva vēsture mākslā. Ko par Olaines pagastnamu atklāj tā fotogrāfija 20. gs. sākumā, retas lietas no Pirmā pasaules kara un dokumenti, kas atklāj padomju varas ietekmi Olainē - stāstus par skaudru, varonīgu un raibu pagātni uzklausām Olaines vēstures un mākslas muzejā.

Kāds sakars smagās tehnikas, kas apstrādā kūdras purvu, troksnim ar muzejiskām vērtībām? Vispār jau nekāds, bet ja runa ir par Olaines Vēstures  un mākslas muzeju, tad te ir gan ekspozīcija, kas stāsta par Olaines vēsturi, kad šeit nodibināja kūdras fabriku, gan arī eksponāti, kuri reiz ir atrasti kūdras purvā, gan arī muzejā ir aplūkojams mākslas darbs, kas veidots no kūdras.  Vēl  bez kūdras stāsta  šajā raidījumā atklājam, ko par Olaines pagastnamu  stāsta fotogrāfija 20. gadsimta sākumā, aplūkojam retas lietas no  Pirmā pasaules kara un dokumentus, kas atklāj padomju varas ietekmi Olainē.

Muzeja vecākais speciālists, vēsturnieks Māris Ribickis pieved pie milzīga kūdras blāķa, kas iztālēm izskatās pēc kantaini izgriezta rupjmaizes mīkstumiņa, kurā  ieguldīta ola. Te apvienojas māksla un dabas vēsture – kūdra šķērsgriezumā ar savu stāstu un kūdra kā iedvesmas materiāls mākslinieka Ata Luguza rokās.

Vēl Māris Ribickis rāda dūraini ar trim pirkstiem, tāds roku ģērbs ziemas apstākļos palīdzēja karavīriem labāk satvert šauteni, un šis cimds vairāk nekā  100 gadus neskarts ir nogulējis zemē, konkrēti Olaines kūdrainajā augsnē, teritorijā, kur  Pirmā pasaules karā risinājās kaujas. Kūdrā kā labā konservējošā materiālā šis cimds ir saglabājies.

Tālāk skatot Olaines muzeja krājuma priekšmetus, nonākam pie laika pēc Otrā pasaules kara, un šķirstot vēstures skaudrās lappuses un atceroties padomju varas teroru, lasām nodzeltējušu dokumentu, kur mašīnrakstā uzdrukāts: „1949. gada 4. martā  Olaines pagasta darba ļaužu deputātu padomes izpildkomiteja paziņo pagastā atlikušo kulaku uzvārdus, vārdus, tēva vārdus un dzīves vietas.”

Olaines muzejs ir neliels, taču var lepoties ar atklāto krājumu – ziņkārīgie var pieiet pie stikla sienas un aplūkot krājuma gleznas. Turpat līdzās mākslas darbiem  atrodas citi krājuma priekšmeti.