Sibīrijā rakstītās izsūtīto vēstules uz bērza tāss ir nozīmīgi Tukuma muzeja krājuma priekšmeti, šīs vēstules 2009. gadā tika iekļautas UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. Šo vēstuļu saturu iepazīsim raidījumā, kurā arī uzzināsim, kas rakstīts uz kāda Tukuma nama sienas dēļa 1905. gadā. Un vēl ieskats muzeja krātuves saldētavā, stāsts par Martas Staņas radītām mēbelēm un gleznotāja Anša Artuma otām.

Vecajā kalpu mājā, kas uzcelta 18. gs. 80.- 90. gados līdzās esošajai Kurzemes klasicisma pērlei - Durbes pilij, kur kopš 1991. gada saimnieko Tukuma muzejs, un tajā jeb ērberģī pakāpeniski tiek iekārtota muzeja krājuma glabātuve. Ja agrāk te mita muižas kalpotāji, tika gatavots ēdiens un mazgāta muižnieku veļa, tagad senajās telpās glabājas muzeja rakstiskie un lietiskie priekšmeti.

Sibīrijā rakstītās izsūtīto vēstules uz bērza tāss ir nozīmīgi Tukuma muzeja krājuma priekšmeti, šīs vēstules 2009. gadā tika iekļautas UNESCO   programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šo vēstuļu saturu  iepazīsim raidījumā, kurā arī uzzināsim, kas rakstīts uz kāda Tukuma nama sienas dēļa 1905. gadā. Vēl būs ieskats muzeja krātuves saldētavā, stāsts par Martas Staņas radītām mēbelēm un vecās kalpu mājas durvīm.

Kopā ar krājuma nodaļas vadītāju Daci Valdmani sākam ekskursiju pa bijušo ērberģi un pirms skatām muzejā krājumā glabātās lietas, aplūkojam senu dzirnakmeni, kas še reiz par lieveni kalpojis.