Durbes novada Vecpils pagastā Lāņupes vienā krastā  greznu Kurzemes baroku lūkojam Sv. Laurencija Romas katoļu baznīcā. Par krāšņiem kokgriezumiem un zeltā un sudrabā darinātiem seniem baznīcas traukiem stāsta draudzes prāvests Andris Vasiļeviskis. Otrā krastā – bijušajā Dižlāņu kungu namā par tās agrākajiem īpašniekiem baroniem Keizerinkiem un tagadējiem jaunieguvumiem – seniem mūzikas instrumentiem – stāsta novadpētniece Dzintra Lāce un Vecpils Kultūras un atpūtas centra vadītāja Inta Dreimane.

Vienkārša balta ēka ar masīvu torni, bet iekšā kā dārgumu lādītē –  košiem un bagātīgiem kokgriezumiem rotāts interjers. Baznīcu  1700. gadā  cēla  Vecpils muižas īpašnieks, poļu karaspēka virsnieks Otto Ernsts de Rappe. Par godu  dievnama dibinātajam Rappem un viņa kundzei Annai Elizabetie Korfai torņa ārpusē līdzās gada skaitlim ir iezīmēti patronu iniciāļi. Bet pirms lūkojam skaisto Kurzemes baroku,  draudzes gans,  agrāk zināmais suitu priesteris Andris Vasiļevskis, iepazīstina ar seniem liturģiskajiem traukiem, kas gadu simtus izmantoti šī dievnama misēs.

Tad ejam lūkot sākumā pieminēto krāšņumu dievnama interjerā, kopā ar priesteri Andri Vasiļevski ar baznīcas vēsturi iepazīstina Dzintra Lāce, novadpētniece, Vecpils pagasta  novadpētniecības centra vadītāja.

Pēc viesošanās baznīcā ķērsojam Lāņupi  un dodamies  skatīt  citas senas dižciltīgas dzimtas atstātās pēdas šaipusē, un runa ir par Keizerlinkiem, no kuriem šodien mums zināma ir  Vācijā dzīvojošā  ģimenes  psihoterapeite  un grāmatu sērijas- „Stāsti bērna  dvēselei” autore Linde fon  Keizelinka. Viņas senči mituši namā, pie kura m pieved novadpētniece Dzintra Lāce un rada uz Kreizerlinku dzimtas ģerboni.

Ilgus gadus šajā ēkā atrādās Vecpils pagasta skola, tagad izveidots  Vecpils  kultūras un atpūtas centrs un no  Keizerlinku laikiem te palikušas skaisti rotātas kāpnes un kasetēti griesti otrajā stāvā, bet, pateicoties tagadējās nama saimnieces Intas Dreimanes darbam  un arī Dzintras Lāces un priestera Andra Vasiļevska atbalstam, te seni un vērtīgi priekšmeti atrod savu otro elpu: Latvijas Radio viesojas laikā,  kad  centrā nesen nonācis jauns iemītnieks - sens flīģelis.