Linu stāsts, skolas dzīve pirms 40 gadiem un poļu etnogrāfes novērojumi par latgaļiem - to skatām Viļānu novadpētniecības muzejā, kur iepazīstam linu apstrādi un linu izstrādājumus, kā arī izzinām, kāpēc senāk skolas somas bija labākas un kādi bijuši latgaļi darbos.

Muzejs šajā pilsētā paslēpies aiz kultūras nama un aši skrienot var pat nepamanīt mazās kāpnītes uz leju kultūras nama sānos. Tur atjaunotās puspagraba telpās ir iekārtota mājīga un moderna novada kultūras un vēstures glabātuve. Ar muzeja vadītāju Margaritu Skangali pirms esam vienojušās, ka viņa lauvas tiesu no ekskursijas veltīs linu stāstam, bet, ja cilvēks te ir ienācis un skatam paveras sens logs ar baznīcu fonā,  skolas tāfele un somas, rātni saguldīti akmeņi un  dabiskā lielumā nofotografēts nopietns vīrs senā tērpā, tad  lini var arī nedaudz pagaidīt.

Līdzas Pirmās brīvvalsts laika eksponātiem ir 20. gadsimta 50.-80. gadi Viļānu skolā un tieši pateicoties šīs skolas bijušajam pedagogam Napoleonam Rudko 1954.  gadā tika nodibināts šis muzejs.

Sarkans skolas portfelis, formas tērps, zīmējumi un virkne fotogrāfiju no skolas laikiem uzbur  20. gadsimta otrās puses gaisotni skolā. Bet nākamā ekspozīcija stāsta par daudz senāk laika posmu, par 1889. - 1891.gadu, ka Viļānu muižā dzīvoja poliete Stefānija Uļanovska, kuras vārdu var droši rakstīts līdzās Krišjānim Baronam un Ansim Lerhim- Puškaitim. Šī poļu etnogrāfe Viļānu apkaimē ir savākusi un apkopojusi tautas dziesmas, pasakas, ticējumus un ierašas.

Laika nospiedumi vērojami ne tikai Napoleona Ordas zīmējumos un iepriekš aplūkotajos priekšmetos, bet arī  ekspozīcijā, ko muzeja vadītāja Margarita Skangale ir izveidojusi kā slavas un piemiņas stāstu liniem un linkopībai -  vienai no senākajām lauksamniecības  nozarēm Latvijā.

Sēšana,  plūkšana,  atpogaļošana, mērcēšana, mīstīšana, kulstīšana, sukāšana un  vērpšana - viss lina pārtapšanas process, sākot no sēkliņas līdz diega pavedienam te ir parādīts ar mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrācijām, ar tautas dziesmām latviešu un latgaliešu valodā, un linus var arī aptaustīt.