Šomēnes mūsu Zelta pogas ir divas kolorītas Latvijas Radio kādreizējās kolēģes - valodas speciāliste Silvija Mieze un Mācību centra vadītāja Ilze Tiltiņa. Kopā atcerēsimies sociāli nozīmīgos Latvijas Radio 1 audioklipus "Mūsu valoda" un "Mūsu valodas birojs". Cik tas ir svarīgi - runāt pareizā literārā latviešu valodā? Kāpēc ļaudīm patīk ikdienā lietot žargonvārdus un aizguvumus no citām valodām? Kāds ir labs runas pedagogs? Kuras ir populārākās valodas kļūdas un vislabākie veidi, kā iegaumēt valodas likumus?