Jūnijā sveiktas  L'Oreal Sievietēm zinātnē stipendijas laureātes. Šis ir 14 gads, kopš stipendijas pasniedz Latvijā un šo gadu laikā tās saņēmušas 46 baltijas zinātnieces. Tiekamies ar 2018. gada L'Oreal Sievietēm zinātnē Latvijas laureātēm, kuru pētījumu vidū ir tādas jomas kā tekstiliju krāsošanas pigmentu noteikšana, no rapšu eļļas iegūti materiāli un grafēns. Raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes docente un Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Ilva Nakurte, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pētniece Anda Fridrihsone un Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta pētniece Margarita Baitimirova.

Ilva Nakurte stipendiju Sievietēm zinātnē saņem par tradicionālajos tekstiliju krāsošanas procesos izmantoto pigmentu noteikšanu, pielietojot hromatogrāfiskās analīzes metodes pētījumu.

Anda Fridrihsone stipendiju saņem par savu pētījumu „Dzīves cikla novērtējums poliolu un poliuretānu materiāliem, kas iegūti no rapšu eļļas”.

Margarita Baitimirova apbalvota ar stipendiju, pateicoties grafēnu saturošu slāņainu nanostruktūru veidošanas un to īpašību pētījumam, kura mērķis ir izveidot uz modernā materiāla grafēna balstītas slāņainās nanostruktūras, izpētīt izveidoto nanostruktūru īpašības un pārbaudīt to iespējamo pielietojumu optoelektriskās, termoelektriskās ierīcēs un optiskajos un bioloģiskajos sensoros.

Jūlija Melkere īpašu uzmanību pievērš sieviešu statusam zinātnes laukā

„Redzu, ka Latvijā situācija ir citāda nekā ASV, ja runājam par sieviešu statusu zinātnes laukā. Jums ir daudz sieviešu līderu un daudzās zinātnes nozarēs viņas ir skaitliskā vairākumā,” atzīst pētniece Jūlija Melkere.

Viņa ir asociētā profesore publiskajā politikā Džordžijas Tehnoloģiju institūtā Atlantā (ASV). Viņa arī pēta karjeras attīstību zinātnes nozarē un īpašu uzmanību pievērš sieviešu un etnisko grupu statusam zinātnes laukā. Jūnijā Jūlija Melkere piedalījās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā.

Jūlija Melkere vada karjeru zinātnes pētniecības laboratoriju, kur kopā ar bakalaura un maģistra studiju grupas studentiem strādā pie dažādiem projektiem, kas saistīti ar zinātnisko karjeru, tostarp pētniecību un karjeras iespējām, īpašu uzmanību pievēršot nepietiekami pārstāvētajām grupām. Tajā skaitā arī Jūlija Melkere pēta, kāda ir sieviešu zinātnieču situācija šobrīd. Par pašu profesori runājot, viņas vecāki kā vairums latviešu Otrā pasaules kara beigās devās bēgļu gaitās un nonāca ASV un tā ir Jūlijas dzimtene.