Līdz ar telekompāniju paziņojumiem par 5G bāzes staciju uzstādīšanu, Latvijas publiskajā telpā parādījās arī bažas par šo staciju radītajiem draudiem cilvēku veselībai. Mediji jau gana skaidrojuši, ka satraukumam nav pamata. Taču tas, cik viegli cilvēki akceptē šādus stāstus, mudināja mūs meklēt atbildi uz jautājumu, kāpēc vēl 21. gadsimtā liela loma pasaules izziņas procesā ir māņticībai. Izrādās, ka Latvijā esam esam viena no māņticīgākajām sabiedrībām visā Eiropā - kāpēc tā,  ar ko mūsu māņticība atšķiras no citām tautām un kāpēc māņticībai joprojām ir vieta pasaules norišu skaidrošanā, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes meklējam raidījumā Zināmais nezināmajā kopā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru Ivaru Austeru un sociologu Arni Kaktiņu.

Vēl pavasarī veiktā SKDS pētījumā tika skaidrots, cik tad ļoti Latvijas iedzīvotāji tic dažādām maģiskās domāšanas izpausmēm. Tika konstatēts, ka 35 % sabiedrības tic, ka var piepildīties sliktas vai labas zīmes,  34 % Latvijas iedzīvotāju tic astroloģiskajām prognozēm, 31 % - ļaunai acij un burvestībām, bet 9 % - garu izsaukšanai. Salīdzinot ar citiem, Latvijā dzīvo vieni no māņticīgākajiem cilvēkiem Eiropā.

Taču pētījumi rāda, ka pastāv negatīva korelācija starp māņticības izpausmēm un prasmēm zinātnē. Tātad, cilvēki, kuri labāk saprot, kā zinātnes strādā, arī ir mazāk māņticīgi. Viens no iemesliem, kāpēc Latvija ir šādā antitopā, būtu meklējams Latvijas izglītības sistēmā.

Ar ko 5G atšķiras no citām telekomunikāciju tehnoloģijām?

Parasti ikviena jauna lieta cilvēkam rada priekšstatu, ka tā varētu būt labāka par iepriekšējo. 5G tīkla gadījumā izskatās, ka šo triku izmanto arī ražotāji, uzsverot, ka tas ir kaut kas būtiski jauns, lai gan patiesībā nevaram teikt, ka 5G tīkls pilnībā atšķirtos no pašreiz jau lietotā 4G. Jaunums par 5G sējis arī nemieru cilvēkos, tādēļ būtiski saprast 5G tīkla evolūciju, parametrus no fizikas viedokļa un nepieciešamību sabiedrībai. Par to plašāk raidījumā skaidro Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas pētnieks Kristaps Bergfelds.

Cipara un burta kombinācija „5G” jeb piektās paaudzes internets pašlaik kļuvusi par zināmu biedu sabiedrībā, dzirdēti vairāki viedokļi par tā iespējamiem efektiem, bet daudz mazāk runāts, kas tas vispār ir un kāpēc tas būtu nepieciešams. Un, ja reiz ir 5G, kā arī 4G, ko ilgāku laiku jau esam lietojuši, tad vajadzētu būt arī nulle, viens, divi un trīs G. Jā, šāda virkne patiešām eksistē, tāpēc noskaidrosim, ko apzīmē šie cipari un kas ir G. Kā mēs no 0G esam nonākuši līdz 5G un kādēļ mums to vajag?