Kā atkritumu poligonu veidotās kaudzes apsaimniekot ilgtspējīgāk, radot vietu arī citām pilsētnieku aktivitātēm? Vismaz dažas atbildes ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniekam Jurim Burlakovam, kurš nesen iesaistījies transformācijas procesā tepat netālu esošanā atkritumu poligonā Sāremā salā. Pētnieks stāsta gan par Sāremā salā izmantoto metodi, gan citām alternatīvām, kā pasaulē vecas izgāztuves tiek apsaimniekotas viedāk, tā mazinot draudus videi.

Atkritumu piktogrammas

Nupat noslēdzies pirmais vebinārs par Dānijas atkritumu piktogrammas sistēmas ieviešanu Ziemeļvalstīs. Turpmākā gada garumā arī Latvijā plānots testēt, kā tad šādas piktogrammas izdotos iedzīvināt mūsu sabiedrībā, un tas ļautu veidot vienotu redzējumu par atkritumu pārstrādi. Šajā procesā jāiesaistās gan ražotājiem, gan pircējiem, gan atkritumu apsaimniekotājiem. Par to, kas ir atkritumu piktogrammas un kā šī sistēma būtu ieviešama arī Latvijā, iepazīstina Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece ilgtspējas un digitalizācijas jautājumos Maija Kāle, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, kā arī akciju sabiedrības "Balticovo" Komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps.

Vienota sistēma atkritumu pārstrādē vairākās valstīs, ceļvedis patērētājiem un rūpes par vidi. Tā varētu raksturot atkritumu piktogrammu sistēmu, kas izstrādāta Dānijā un ko starpvalstu projekta ietvaros plānots ieviest arī citās Ziemeļvalstīs, tostarp Latvijā.

Šogad projekta norises laikā Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un ekspertiem plānojis vismaz piecas tikšanās ar dažādu ražotāju un atkritumu apsaimniekotāju grupām, lai saprastu, kuras no dāņu piktogrammām būtu visvērtīgāk ieviest Latvijā. Pēc tam paredzēta arī aptauja, lai notestētu sabiedrības gatavības pakāpi, piktogrammu sistēmas prezentēšana festivālā “Lampa” un pasākums, lai iegūtos rezultātus salīdzinātu visās Baltijas valstīs.