Nešaubīgi lauksaimnieciskā ražošana rada lielu ietekmi uz vidi, tāpēc aizvien ir aktuāli centieni rast tādas pieejas, kas palīdz mazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un lauksaimniecības radīto vides piesārņojumu. Viena no šādām pieejām varētu būt bioolges izmantošana, ko šobrīd jau izmēģina vairākas zemnieku saimniecības Latvijā. Kas ir bioogle, kā to var izmantot lauksaimniecībā un cik lielā mērā šī tehnoloģija var risināt vides problēmas?