Dienas kļūst īsākas, gaisa temperatūra pazeminās un neatņemama rudens sastāvdaļa ir arī gājputnu kāši debesīs. Rudens migrācija var būt nostalģisks moments cilvēkiem, bet pašiem putniem tas ir nopietns pārbaudījums. Dažus šķēršļus putnu migrācijai rada arī cilvēks. Latvijas Ornitoloģijas biedrība ziņo, ka gājputnu migrācijas laikā liels apdraudējums ir stiklotā apbūve. Kādi cilvēka radītie šķēršļi Latvijā un citviet pasaulē apgrūtina gājputnu ceļu uz ziemošanas vietām, raidījumā Zināmais nezināmajā analizē ornitologi - Latvijas ornitoloģijas biedrības priekšsēdētājs Viesturs Ķerus un šīs biedrības projektu vadītājs Andris Dekants.

Garākas kājas un knābji ļaus putniem pielāgoties klimata izmaiņām

Zinātnieki uzskata, ka gan putnu, gan zīdītāju atsevišķu ķermeņa daļu – knābju, ausu vai astu palielināšanās ir saistīta ar dzīvnieku pielāgošanos klimata sasilšanai. Mainās ne tikai izskats, bet arī uzvedība: jau pirms pāris gadiem žurnālā „Global Ecology and Biogeography” bija raksts par starptautisku zinātnieku komandu, kuri izpētīja, kā siltumam pieaugot, mainās tārtiņu uzvedība olu perēšanas laikā. Ja parasti mātīte olas perē dienas laikā, bet otrs (lielākoties – tēviņš) to darīja nakts laikā, tad, analizējot putnu uzvedību vairākas tārtiņu populācijās, zinātnieki secināja, ka, pieaugot gaisa temperatūrai, pieaug tēviņu iesaiste olu perēšanā: tēviņš un mātīte olu perēšanas „maiņas” veic ievērojami biežāk, tādējādi saīsinot laiku, kas jāpavada tiešā saules iedarbībā.

Vai tiešām tas, ka paaugstinās gaisa temperatūra uz planētas, ietekmē putnu izskatu un uzvedību, jautājam Latvijas Universitātes asociētajam profesoram un Daugavpils Universitātes vadošajam pētniekam Indriķim Kramam, lai noskaidrotu, kā un vai klimats ietekmē putnu adaptāciju.