Cilvēks ar uguns palīdzību ne tikai ieguva priekšrocības izdzīvošanā attiecībā pret citiem dzīvniekiem, bet arī ievērojami mainīja pasauli sev apkārt. Kā pēta senos ugunsgrēkus un kā vēsturnieki atklāj, vai to cēlonis ir seno cilvēku vēlme pārmainīt vidi?

Raidījuma viesis - Latvijas Universitātes profesors Normunds Stivriņš.

Par ugunsdzēsības vēsturi Latvijā stāsta Latvijas Ugunsdzēsības muzeja vecākā  speciāliste, vēsturniece  Daina Hincenberga, kura atklāj, ka pirmā pilsētas ugunsdzēsēju komanda nodibināta Daugavpilī, 1845.gadā, uz policijas ugunsdzēsēju komandas bāzes. 1864.gada nogalē  brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izveidojas Rīgā,  gadu vēlāk  un tā  turpmākajos gados  arī citās Latvijas pilsētās  dibinās  brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi.