"Seksuālā vardarbība un vardarbība ģimenē ir aktuāla visā pasaulē, daudzi pētījumi jau pirms Covid akcentē, ka gandrīz katra trešā sieviete ir cietusi no vardarbības ģimenē, tajā skaitā seksuālas vardarbības, fiziskas vardarbības un garīgas vardarbības. Covid-19 tikai rada aktuālāku skatījumu uz šo situāciju," atzīst Rīgas Stradiņa Universitātes profesore un Sabiedrības veselības institūta direktore Gunta Lazdāne.

Nevalstiskās organizācijas ir nobažījušās, ka Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ vairāk nekā 9 miljonu sieviešu un meiteņu visā pasaulē varētu palikt bez pieejas kontracepcijai un drošiem abortiem. Tas nešaubīgi var radīt sekas. Vēl arī zinātnieki ir akcentējuši, ka seksuālās aktivitātes pozitīvi ietekmē cilvēka vispārējo veselību un var aizkavēt, piemēram, agrīnas menopauzes iestāšanos. Pašizolācijas laikos tas var radīt izaicinājumus.

Lazdāne norāda, ka daudzas valstis cenšas radīt speciālu informāciju sievietēm, kas cieš no vardarbības, kā būtu jārīkojas, kur var griezties tieši šobrīd.

"Interesanti, ka šī infekcija [Covid-19] atklāj vājos punktus daudzās valstīs seksuāli reproduktīvās veselības jomā," vērtē Lazdāne.

Sabiedrības veselības institūts un RSU ir iesaistījušies starptautiskā pētījumā un drīzumā internetā būs pieejama aptauja, kā Covid-19 ietekmē seksuālo veselību. Tādu aptauju veiks vēl vairākas valstis. Tāpat septembrī iecerēts sākt plašu aptauju par seksuāli reproduktīvo veselību Latvijā. Šobrīd RSU vēlas pārrunāt ar Veselības ministriju, lai šajā aptaujā būtu arī vismaz viens jautājums par Covid-19 ietekmi uz seksuāli reproduktīvo veselību.

"Jautājumi būs gan par grūtniecību un dzemdībām, gan par pieejamību kontracepcijai, gan par vardarbību, gan seksuālo veselību," stāsta Lazdane. "Kā izmainās seksuālā veselība Covid-19 situācijā. Varbūt esot mājās nekā cita nav ko darīt, un ir tieši jaukāk un brīnišķīgāk, varbūt otrādi – esam viens otram tā apnikuši, ka rodas spriedze, rodas dzirksteles."

Stratēģijas pretējā dzimuma piesaistei dzīvnieku pasaulē

Krāšņa aste, skaista dziesma un rotaļīga deja – tie ir daži no elementiem, ko putni mēdz izmantot sava partnera uzmanības piesaistei. Taču ar uzmanības piesaistīšanu vien nepietiek. Partnera izvēlē liela nozīme ir gan videi, gan resursiem, kas ieguldīti savās dzimumšūnās, un te, jāsaka, cilvēks nemaz neatšķiras no putniem. Ko mums svarīgi zināt par putniem, lai paši varētu saprast sevi, skaidro Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Indriķis Krams.

Indriķis Krams saka, ka  ekoloģija diemžēl nav kļuvusi par to zinātni, kas būtu degpunktā, jo cilvēkus interesējot dažādas citas lietas, bet patiesībā partnera izvēlē ekoloģiskie apstākļi ir ļoti svarīgi. Sarunas gaitā, apskatot putnu stratēģijas partneru izvēlē, Indriķis Krams ik pa laikam velk paralēles putniem ar cilvēkiem, atgādinot, cik ļoti esam līdzīgi. Un visa sākums ir dzimumšūnas.