Noslēgusies dabas skaitīšanās otrā kārta un gūti pirmie secinājumi. Karstā un sausā vasara ļāvusi iepazīt jaunus Latvijas floras pārstāvjus, bet mazāk priecīgas ziņas attiecināmas uz mežu biotopu kvalitāti. Galvenais secinājums – mežu biotopu kvalitāte samazinās. Kopumā dabas skaitīšanas otrajā sezonā 250 eksperti 38 443 stundās apsekoja teju 500 tūkstošus hektārus sauszemes, 32 tūkstošus hektārus ezeru, kā arī upes ar kopgarumu 10 tūkstoši kilometru. Iegūti secinājumi arī par aizsargājamiem augiem un gūtas jaunas floras atradnes. Raidījumā Zināmais nezināmajā par dabas skaitīšanas otrajā kārtā paveikto stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopu eksperte Sandra Ikauniece un Dabas skaitīšanas projekta vadītāja Īrisa Mukāne.