Šobrīd, reaģējot uz Pasaules bankas un OECD pētījumiem un ieteikumiem, Izglītības un zinātnes ministrijā top jaunais doktorantūras modelis. Informatīvajā ziņojumā apkopoti dažādi priekšlikumi, lai mēģinātu risināt problēmas, proti, to, ka Latvijā ir ļoti zems doktora grādu ieguvušo skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu un ka Latvijā, kā rāda šie starptautiskie pētījumi, nenotiek akadēmiskā personāla atjaunošanās. Taču plašākā sabiedrībā diskusijas raisījis jautājums par to, kādā valodā būtu jāraksta doktora disertācijas. Daļa profesoru, kultūras darbinieku, studentu un citu sabiedrības pārstāvju parakstījuši vēstules, iebilstot pret ideju doktora disertācijas rakstīt pamatā angļu valodā, kamēr citi zinātnieki šādu ideju aizstāv.

Līdz šim tapušas jau divas atklātās vēstules, iebilstot pret Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto jauno doktorantūras modeli un galvenais strīdus ābols ir bijis tas, kādā valodā būtu rakstāmi promocijas darbi. Vai disertācijas angļu valodā veicinās Latvijas zinātnieku konkurētspēju pasaulē un vai pāreja pamatā uz promocijas darbiem šajā starptautiskajā zinātnes valodā, neierobežos latviešu valodas iespējas? Raidījumā Zināmais nezināmajā viedokļus izsaka Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers un šīs pašas fakultātes profesore Linda Daniela, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Vjačeslavs Kaščejevs un LU Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane.

Medicīnas terminu latviskošana: ielūkojamies vēsturē

Kāpēc cilvēkiem ir astma, bet zirgiem – dusulis, kurš radīja tādus vārdus kā tīklene, radzene, par medicīnas terminu latviskošanu vēsturē stāsta medicīnas doktors un valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš.

Pagājušā gadsimta 20. gados, kad latviešu valoda ieguva oficiālu valsts valodas statusu un medicīniskos terminus vajadzēja latviskot, lai mācītu topošos mediķus, lai veidotu zinātnisku žurnālu un arī lai varētu šos jēdzienu ieviest šīs nozares administrācijā, tad vēl runāja par māgas apaļo brūci, ko drīz vien pārveidoja daudz latviskākā vārdā – kuņģa čūla. Taču latviskie termini medicīnā parādījās krietni pirms Latvijas brīvvalsts izveides laiku.