Pasaulē aizvien pieaug dažādu robotu izmantošana un mākslīgā intelekta straujā attīstība šobrīd būtiski paplašina robotikas iespējas. Tomēr vienlaikus ar iespējām, ko mums sniedz zinātne, robotu aizvien plašākais izmantojums rada arī ētiskas problēmas. Lai to analizētu, UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija ir sagatavojusi ziņojumu par robotikas ētiku, kas nu iztulkots arī latviešu valodā un kā norāda UNESCO Latvijas nacionālā komisija, ir pirmais latviešu valodā pieejamais materiāls par robotikas ētiku un latviski līdz šim tik plašs dokuments par robotikas ētiku nav bijis pieejams.

Roboti nešaubīgi ietekmē cilvēku uzvedību un rada izmaiņas sabiedrībā un kultūrā, liek diskutēt par problēmām, kas saistītas ar drošību, privātumu un privātuma robežām. Kādas ir ētiskās dilemmas robotikā, vērtē Latvijas Universitātes asociētā profesore Signe Mežinska, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo un Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas fakultātes dekāns un profesors Agris Ņikitenko

Drošības pasākumi padomju laikā

Ieskats drošības pasākumos padomju laikā, proti kā pagājušā gadsimta otrajā pusē Latvijā tika būvēti bunkuri, kur patverties ķīmisko uzbrukumu gadījumos. Dzelzceļa vēstures eksperts Toms Altbergs stāsta par bunkuru, kurš savulaik tika izbūvēts Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas tuvumā, kā patvērums un darba vieta dzelzceļa darbiniekiem.

Kā pasargāt sevi no draudošām briesmām? Ja šodienas kontekstā varam pasmaidīt par griķu un tualetes papīra krājuma gādātājiem, tad daudz nopietnāk kodolkara un tamlīdzīgu globālu draudu gadījumiem gatavojās pirms vairākām desmitgadēm. Civilās aizsardzības jautājums kļuva aktuāls pēc Pirmā pasaules kara, taču savu augstāko attīstības līmeni bijušajā Padomju Savienībā civilā aizsardzība sasniedza aukstā kara periodā, kad radās atomkara un dažādu masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas draudi. Un tad tika būvēti bunkuri, kas, protams, bija slepeni objekti, par kuru eksistenci plašāka sabiedrība uzzināja vien salīdzinoši nesen. Piemēram, aptuveni pirms gada tika atklāts viens šāds bunkurs, kas pagājuša gadsimta 60.gadu sākumā tika izbūvēts dzelzceļa darbinieku vajadzībām – bunkurs ar nosaukumu „Objekts 100”.