Latvijas Dendrologu biedrība par 2019. gada Gada koku ievēlēja Krimas liepu (Tilia x euchlora K. Koch). Krimas liepas izvēle bija atbalsta balsojums Ukrainas dendrologiem. Latvijas Dendrologu biedrība nosoda Krievijas veikto Krimas pussalas aneksiju un aicina uz konflikta mierīgu atrisinājumu, atgādinot sabiedrībai par nepieciešamību stiprināt sadarbību, demokrātiju un vispārcilvēciskās vērtības Eiropā. Raidījumā Zināmais nezināmais par dendrologu izvēli un starptautisko sadarbību, kā arī par pašu eksotisko liepu, kas 19. gadsimtā bija muižu statusa izpausme, stāsta Salaspils Nacionālā botāniskā dārza direktors, dendrologs Andrejs Svilāns.

Krimas liepa Latvijā ir svešzemju koku suga, precīzāk sakot, parastās un Kaukāza liepas starpsugu hibrīds, kas kā kultivārs dendroloģijā tiek izdalīts no 1838. gada. Koka izcelsmes areāls ir Austrumukrainas teritorija, Krima. Koks sasniedz 25 metru augstumu un veido aptuveni 8-10 metrus platu, pārkarenu, cilindriskas formas zaru vainagu. Īpašā koka pazīme ir vidēji lielās un spīdīgās lapas, kas koku izceļ apkārtējo vidū.

Gada augs - mazais zvagulis

Agrāk pēc šī auga noteica siena pļaušanas laiku un zemniekiem tas lāgā nepatika, jo viņi to uzskatīja par ganību nezāli. Tas ir mazais zvagulis, kurš, kā izrādās, palīdz iedzīvoties dabiskajās pļavās citiem augiem un kā liecina tā nosaukums – tas arī žvadz. Mazais zvagulis ir augs, kura dzeltenais zieds nedaudz atgādina lauvmutīti un kuru, pļavā ienākot, var dzirdēt, kad tā sēklu pogaļas maigi žvadz, un dzejiski izsakoties, tas ir augs kas sataisa ceļu uz dzīvi pļavā citiem vērtīgiem augiem. Par mazo zvaguli stāsta ģeogrāfijas doktore Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesore un Latvijas Botāniķu biedrības pārstāve Solvita Rūsiņa.

Mazais zvagulis Latvijas teritorijā ir sastopams viscaur un bieži, tā rakstīja dabas enciklopēdijās pirms 20 gadiem, bet pēdējos gadu desmitos zvaguļa izplatība vairs nav tik plaša un šobrīd citviet Eiropā zvaguļa sēklas ir ieņēmušas stabilu vietu dabisko zālāju augu sugu sēklu tirgū, kā vienas no biežāk pirktajām pļavu augu sēklām. Latvijā zvaguļa sēklas vēl neražo tirgošanai, lai gan pieprasījums pēc tām ir.