Latvijas Entomoloģijas biedrība par Gada kukaini šogad ir izvēlējusies malārijas odu (Anopheles maculipenni) - kukaini ar sliktu slavu, taču ar būtisku lomu dabā – tā kāpuri ūdeni spēj attīrīt, izēdot baktēriju un sēņu kolonijas, aļģes un vienšūnu dzīvniekus. Ir dzirdēts, ka mainoties klimatam, Latvijā aktuāli varētu kļūt runāt arī par malārijas odiem. Vai patiešām tas arī varētu būt iemesls, kāpēc šis ods šogad izvēlēts par gada kukaini un ko mēs īsti zinām par malāriju un odiem? Par malārijas odiem raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta infektologs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, Latvijas Universitātes profesors Uga Dumpis un Latvijas Entomoloģijas biedrības pārstāvis Voldemārs Spuņģis.

Kāpēc tieši šo sugu? Pirmkārt, lai parādītu sugas dažādo dabu: mātītes asinssūcējas, tēviņi un mātītes – apputeksnētāji, kāpuri ir filtrētāji un ūdeņu attīrītāji, imago ir barība putniem, sikspārņiem, spārēm, zirnekļiem u.c., kāpuri barība zivīm, abiniekiem, ūdens bezmugurkaulniekiem. Otrkārt, līdz ar klimata pasiltināšanos Latvijā potenciāli var ienākt jaunas dzēlējodu sugas, kas pārnes cilvēkam un dzīvniekiem bīstamu saslimšanu ierosinātājus. Un treškārt, kopš 2018. gada ir uzsākts dzēlējodu monitorings (BIOR vadībā) un odu izplatības pētījumi visā valstī.

Gada bezmugurkaulnieks - mārīšzirneklis

Ja par šī gada kukaini izvēlēts malārijas ods, daudziem varētu rasties jautājumi, ko šī gada radījumu sarakstā dara mārīšzirneklis. Te jāatceras skolā mācītie bioloģijas pamati - zirnekļi nav kukaiņi, tie pieder atsevišķai bezmugurkaulnieku klasei.

Par mārīšzirnekli stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Bioindikācijas laboratorijas pētniece un Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāve Inese Cera.

Kādēļ mārīšzirneklis kļuva par 2019. gada simbolu? Vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šis zirneklis pirmo un pagaidām vienīgo (datēto) reizi konstatēts Latvijā 2014. gadā Garkalnē, un līdz šim nav bijis ziņu par citām atrašanās vietām. Būtu svarīgi uzzināt par tā izplatību Latvijā. Otrkārt, lai uzsvērtu kukaiņu un zirnekļu atšķirības. Treškārt, pieņemts uzskatīt, ka zirnekļi ir ar neizteiksmīgu ķermeņa krāsojumu, necili, viegli saplūst ar vidi. Bet, redz, mārīšzirneklis izceļas!

Mārīšzirneklis ir indīgs, kura kodums var izraisīt niezi, sāpes, sirds darbības paātrināšanos, drudzim līdzīgu stāvokli, bet šīs pazīmes izzūd pāris stundu laikā. Koduma vieta ir redzama vēl pāris dienas. Tāpēc šo punktaino zirnekli nevajag ņemt rokās, bet nofotografēt un ziņot par viņu vietnē dabasdati.lv