Sākot ar telefona aplikāciju, kas brīdina par sastrēgumu ceļā uz darbu, beidzot ar lieliem satelītu attēliem, kas norāda uz plūdiem vai plašiem savvaļas ugunsgrēkiem. Mūsu ikdiena paiet roku rokā ar tehnoloģijām, kas ļauj paskatīties uz Zemi un mūsu vietu tajā no agrāk neiedomājamiem skatu punktiem. Iespēja tik precīzi kartēt un izzināt vietas, kur pat cilvēkam nav iespējas spert savu kāju, ir tikai mūsdienās. Par ģeoinformātiku raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta Latvijas Universitātes (LU)  Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras vadītājs Aivars Markots un šīs pašas fakultātes doktorants un Lauku atbalsta dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Harijs Ijabs.

Mērniecības un kartēšanas instrumenti pēdējās desmitgadēs ir strauji mainījušies. Mūsdienās visa dzīve speciālistiem šajā jomā notiek daļēji telefonā vai caur datoru. Telpiskos datus palīdz iegūt arī droni.

"Ja agrāk iztēlojāmies kartogrāfu kā cilvēku, kas pats staigā gar upēm un zīmē uz papīra un mēra visu, šobrīd esam attīstījušies tik tālu, ka Ģeogrāfiskās informātikas aģentūra izmanto mašīnmācīšanās algoritmus, kas paši atrod vajadzīgās lietas uzņemtajā attēlā un

cilvēkam pat vairs nav jāzīmē karte, to uzzīmē dators un cilvēks tikai pielabo, jo ir lietas, ko algoritmi palaiž garām," skaidro Harijs Ijabs. "Varētu teikt, ka manuālais darbs sarūk, bet intelektuālais darbs pieaug šajā jomā."

"Ģeoinformātika attīstījās tieši ar vajadzību apstrādāt telpiskos datus, pirmām kārtām, mežsaimniecībā. Tagad izmantojam ģeoinformātiku praktiski visās jomās, arī noziedznieku ķeršanā," bilst Aivars Markots.

Pēdējās desmitgades laikā mašīnmācīšanas ir sākusi uzvaras gājienu un tas paver starpdisciplināras iespējas.

"Ģeoinformātikas speciālists ir hibrīds, tas ir cilvēks, kurš ir pa pusei dabas bērns, pa pusei tehnikas entuziasts," norāda Harijs Ijabs.

Ir jāorientējas dabā un jābūt IT speciālistam, tad cilvēks var sevi saukt par ģeoinformātikas speciālistu.

"Datoriķis, ja nepazīst dabu, viņam ir pagrūti saprast to, ko vajadzētu un kādā virzienā grib iet mēs, ģeogrāfi. Ģeogrāfam jāspēj izvirzīt idejas un vajadzības, tad kopā ar datorspeciālistiem. Reizēm arī viens bez otra aiztiek, bet labāks ir komandas darbs," atzīst Aivars Markots.

IT speciālists var kļūt par ģeoinformātikas speciālistu, jo puse izglītības jau ir, bet dabas procesi būs jāapgūst, ko no satelītiem saņemtie signāli

"Nevar visu iegūt, datoru paliekot zem spilvena, ir daudz jāmācās vienā jomā un otrā, kad saliekam kopā, veidojas jauni produkti, idejas un virzieni, kur izmantot," tā Aivars Markots.