Tepat blakus, ar tik līdzīgu vēsturi, ģeogrāfiju un kultūru, ikdienas izskan valoda, kurā šķiet - nav it nekā kopīga ar latviešu valodu. Vai tā ir? Igauņu valoda pēc skanējuma liekas sveša un tāla, bet ģeogrāfiski ir tik tuva. Igauņu valodas pamatlikumus, izrunu un kopīgo ar latviešu valodu iepazīstam šajā raidījumā Zināmais nezināmajā. Skaidro tulkotāja Maima Grīnberga, kura igauņu valodas pamatus apguvusi jau bērnībā, bet piekrīt, ka šī valoda kā svešvaloda varētu būt viena no desmit grūtāk apgūstamajām valodām pasaulē.

Lībiešu valoda un tās vēsture 20. gadsimtā

Lībieši ir viena no septiņām Baltijas jūras somugru tautām, kas apdzīvo Ziemeļkurzemi un lielu daļu Vidzemes teritorijas līdz pat 20. gadsimtam, kad karu un varas maiņu ietekmē to apdzīvotā teritorija saruka līdz Ziemeļkurzemes piekrastei, kuru arī šodien saista ar lībiešiem. Šodien apmēram 250 cilvēku pasēs ailītē tautība rakstīts “lībietis”, bet precīzs skaits cilvēku, kuri runā lībiešu valodā, nav zināms. Lībiešu valodas pētnieks Valts Ernštreits lēš, ka tādi varētu būt tikai kādi 25 cilvēki. Tuvākajā laikā paredzēts veikt pētījumu, kurā noskaidrotu valodas zinātāju skaitu un kāds ir viņu valodas zināšanu līmenis. Pirms Otrā pasaules kara Latvijā bija ap 1000 lībiešu. Pēc kara vien mazliet vairāk nekā 130. Kāda bijusi padomju laika ietekme uz lībiešu valodu un kultūru?

Šobrīd Miķeļbākā jeb, kā to sauc lībiešu valodā, Pizā pulcējas lībiešu valodas, vēstures un kultūras zinātāji ar kopā studentiem Lībiešu vasaras universitātē. Šī ir otrā reize, kad notiek šāds pasākums un turpmāk ir plānots tās rīkot ik pēc diviem gadiem. Vasaras universitātes ietvaros studenti intensīvi iepazīst lībiešus viņu pašu vidē. Savukārt, mēs piedāvājam iemācīties pāris vārdus lībiešu valodā:

Labdien! - Jõvā pǟva!

Lūdzu!- Pōlaks!

Paldies!-Tienū!

Uz redzēšanos! – Nēmiz pǟl!