Šodien raidījumā pievērsīsimies organizāciju komunikācijai un konkrētāk tam, kā organzācijas kultūru ietekmē attālinātais darbs. Par to, kādi pirmie secinājumi par šiem iepriekš neplānotajiem izaicinājumiem radušies pētniekiem, saruna raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par to, kā un kāpēc jokojam.

Dabas dota  dāvana vai vinnests  loterijā, ko sauc par iedzimtību - ir  cilvēka  vēlme meklēt  jautrību, komismu  un ko smieklīgu- tā ir daļa no mūsu iedzimtās emocionālās  dabas, - teic LU  Psiholoģijas nodaļas vadošā pētniece un psiholoģijas doktore Ieva Stokenberga. Kad humors kalpo kā aizsargbarjera, kad – kā ierocis, vai humora izjūta dažādām tautām ir atšķirīga un vai atšķiras  vīriešu un sieviešu humors, Zane Lāce sarunā ar Ievu Stokenbergu.

Nešaubīgi liela  nozīme organizācijas kultūras veidošanā un iekšējās komunikācijas uzturēšanā līdz šim ir bijis tam, kā notiek un vai tiek īpaši organizētas un vadītas  darbinieku savstarpējās attiecības. Taču kā uzturēt organzācijas kultūru laikā, kad lielai daļai no mums pēkšni ir jāstrādā attālināti? Kādas ir prakses un ko vēsta jaunākas zinātniskās atziņas? Lai par to runātu, ciemos esam aicinājuši  LU Sociālo zinātņu fakultātes docenti, sabiedrisko attiecību aģentūras A.W.Olsen&Partners partneri Olgu Kazāku un organizāciju psiholoģi, Latvijas organizāciju psihologu biedrības valdes locekli  Elīnu Bulāni.