Vairāk nekā 90 Eiropas dabas nevalstisko organizāciju uzsāk vienotu akciju interneta vidē ar mērķi pasargāt Eiropas dabas vērtības un aicina Eiropas Komisiju nemainīt dabas aizsardzības likumdošanu.

Interneta vidē organizētā kampaņa ar nosaukumu "Dabas Trauksme / Nature Alert" ļaus Eiropas Savienības  dalībvalstu pilsoņiem piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajā publiskajā konsultācijā un tādējādi saglabāt dabas vērtību aizsardzību nodrošinošo likumdošanu. Akciju rīko un koordinē starptautiskās dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas "BirdLife International", Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau), Zemes draugi Eiropā (Friends of the Earth Europe) un Pasaules Dabas fonds (WWF).

Raidījumā Zināmais nezināmajā par kampaņu diskutē Eiropas Vides biroja viceprezidente un Latvijas dabas fonda padomes locekle Inga Račinska, Dabas aizsardzības brīvprātīgā Ilze Salna un Orntiloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.

Aktivitātes e-vidē iezīmē sākumu vis-Eiropas vairāku gadu kampaņai ar mērķi apturēt apdraudējumus pašreiz spēkā esošajai dabas aizsardzības likumdošanai un nodrošināt tās efektīvāku ieviešanu. Kampaņai pievienojas vairāk nekā 90 dabas organizācijas, kas apvienos resursus un mobilizēs dalībniekus un sabiedrību skaidri paust savu nostāju Eiropas Komisijai.

Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamats - Putnu un Biotopu direktīvas - ir atzīts par vienu no stingrākajiem regulējumiem pasaulē, kas spēj pasargāt dzīvniekus, augus un dzīvotnes no izmiršanas. Pateicoties šīm direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt padziļinātu abu direktīvu pārbaudi, lai noskaidrotu to efektivitāti mūsu dabas vērtību aizsardzībā. Kā liecina Eiropas Komisijas prezidenta Junkera retorika par "biznesam draudzīgu" likumdošanu un tamlīdzīgi izteikumi, šis process tiek virzīts dabas aizsardzībai nelabvēlīgā virzienā.

Dabas organizāciju interneta kampaņa dos Eiropas Savienības pilsoņiem iespēju līdz 24.jūlijam iesaistīties iniciatīvas t.s. publiskajā konsultācijā. Vides aktīvisti norāda, ka ir mūsu vienīgā iespēja paust savu nostāju Eiropas Komisijai.

 

Teju 100 nevalstiskās organizācijas Eiropā aicina Eiropas Komisiju nemainīt dabas aizsardzības likumdošanu. Kas tajā tāds, ka visi Eiropas pilsoņi aicināti piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme? To šodien skaidrosim raidījumā ZN laikā no 10iem līdz 11iem