Nozieguma vieta ir kā sajukta puzle, kurā dažu gabalu trūkst, citi neiederas, vēl kāds šķiet nemanāms, bet ir svarīgs, lai saprastu kopējo bildi. Tehnoloģijas nāk talkā, palīdz arī zinātnieku darbs pie jauniem izpētes veidiem. Raidījumā šoreiz pievēršamies tieši šim aspektam. Stāstām par kādu jaunu ekspertīžu veidu, kas īpašu uzmanību velta augiem, dzīvniekiem un citām organisku vielu pēdām nozieguma vietās. Stāsta Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu eksperte Kristīne Dokāne.