Raidījumā skan Zanes Lāces sižets par Kobronskansts izrakumiem, kurus arheoloģijas praksē veikuši studenti LU vēstures un filozofijas fakultātes viduslaiku vēstures katedras docenta, vēstures doktora Andra Šnē vadībā. Savukārt, kopā ar LU Latvijas vēstures institūta pētniekiem, vēstures doktoriem Ilgu Zagorsku un Valdi Bērziņu saruna par akmens laikmeta arheoloģiskiem pētījumiem pie Burtnieku ezera. Piebildīsim, ka šovasar unikālajā akmens laikmeta dzīvesvietā - Riņņukalnā pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera - strādājusi starptautiska arheologu komanda. Raidījumu vada Sandra Kropa.