Marsa izpēte, jauna ēra kosmosa tūrismā, citplanētu meklējumi un daudz citu negaidītu notikumu! 2021. gads ir bijis ļoti veiksmīgs kosmosa izpētē, jauni atklājumi bijuši arī fizikā un astronomijā, paplašinot mūsu zināšanas par Visumu. Aizvadīto gadu vērtē astronomijas entuziasts Raitis Misa, Tukuma ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters un Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks.

Tehnoloģiju atklājumi astronomijā un fizikā

2021. gads apliecinājis cilvēku vēlmi pētīt planētas, lidot kosmosā ar privātām raķetēm un noskaidrot līdz šim neizskaidroto fundamentālajā fizikā. Tam sekojām līdzi arī raidījuma sižetos, un šajā reizē atminēsimies dažus no mirkļiem gan Latvijas, gan Visuma mērogā.

Šī gada marta beigās stāstījām par Eiropas Kosmosa aģentūras uzsāktu projektu, lai mēģinātu konstatēt tumšās matērijas esamību Zemei tuvējā kosmiskajā telpā. Tumšā matērija pašlaik ir viens no aktuālākajiem jautājumiem astronomijā. Šajā starptautiskajā eksperimentā līdzās tādām kosmosa lielvalstīm kā ASV, Austrālija, Krievija, Ķīna un Japāna iesaistījās arī Latvijas Universitātes Astronomijas institūts, kas veica mērījumus no lāzerstacijas Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Tad nu atsauksim atmiņā šobrīd zināmo par tumšo matēriju. Tā, iespējams, veido apmēram 85 procentus no kopējās Visuma masas. Starp tumšo matēriju un gaismu nenotiek mijiedarbība, tumšā matērija neuzsūc un neizstaro ne gaismu, ne elektromagnētisko starojumu.