Cilvēks allaž ir gribējis saprast, kā un kāpēc kaut kas ir radies? Ne visas atbildes ir drošticamas, un pavisam noteikti šo lielo jautājumu klāstā ir arī centieni meklēt skaidrojumu dzīvības sākumam. Tuvojoties Lieldienām, iespējams, kāds atgādinās, ka ne visu var un vajag izskaidrot, taču raidījumā Zināmais nezināmajā lūkojam saprast, cik tālu, pamatojoties zinātnē, mēs varam izskaidrot slaveno vistas un olas problēmu. Saruna ar Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu centra vadošo pētnieku Dāvidu Frīdmani.

Augšāmcelšanās stāsts Bībelē

Bībelē ir lasāms stāsts par Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents un vadošais pētnieks Linards Rozentāls saka: „Augšāmcelšanās - tā ir  metafora, tas ir kas nezināms. Evaņģēlisti runā par mistisku  pieredzi.”

Skatot, kas rakstīts par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem, visi četri evaņģēlisti Jaunajā derībā raksta par to, ka sievas nāca pie kapa, kur Jēzus bija guldīts, bet tur, vai nu sēž kāds jauneklis baltās drānās, vai citā evanģēlijā tiek minēti vīri mirdzošās drēbēs, un viņi teic, ka Jēzus kapā vairs nav. Vai tas ir Dieva brīnums, vai parādība, vai reāls notikums?

Par cilvēka garīgo un ķermenisko  telpu un augšāmcelšanās  jēdzienu stāsta LU Teoloģijas fakultātes docents, vadošais pētnieks  un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.