Cilvēka attiecības ar literatūru ir bijušas ārkārtīgi dinamiskas kopš cilvēce radīja rakstību, tajā redzama gan sabiedrības noslāņošanās, gan ievērojamu vēstures pagriezienu ietekme uz cilvēku prasmi lasīt. Taču grāmata vienmēr bijusi kā durvis uz citu pasaule, kas ne visiem ir sasniedzama. Kā grāmatas cilvēki lasīja pirms divsimt gadiem: par ko tajās rakstīja un kādas izmaiņas sabiedrībā bija novērojamas, ienākot plaša patēriņa literatūrai, raidījumā Zināmais nezināmajā skaidro literatūrzinātnieki -  Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Pauls Daija.

Kāds teksts labāk iegulst atmiņā - lasītais vai dzirdētais?

Vienkāršus tekstus vieglāk ir uztvert klausoties, savukārt sarežģītus un enciklopēdiskus tekstus labāk ir lasīt. Tomēr nav vienas konkrētas atbildes uz jautājumu, kāds teksts labāk iegulst atmiņā - lasītais vai dzirdētais. Kā cilvēks izprot un uztver tekstu?

"Skatot uz  cilvēka attīstību no piedzimšanas brīža, bērnībā, protams, pasakas un stāstus vieglāk ir uztvert klausoties, jo lasīšanai vajag papildu prasmes un spējas, un, mācoties lasīt, primārais ir sasaukt kopā burtus un koncentrēties uz katra vārda apguvi, ne izbaudīt  rakstītā saturu," atzīst Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece un psiholoģijas doktore Solvita Umbraško.

Bet kā ir ar pieaugušu cilvēku, pie nosacījuma, ja viņam nav dzirdes un redzes traucējumi. Kā tad var uztvert tekstu audio versijā un kā, redzot burtus? Vai atmiņā labāk paliek lasītais vai dzirdētais?

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā lasošie cilvēki gana daudz izmanto elektroniskās grāmatas, kuras ir ērti paņemt līdz, piemēram, garākā ceļojumā. Vairāku biezu, tā teikt, ķieģeļu vietā sev interesanto literatūru var ielādēt vienā vieglā planšetē. Bet kā ir ar tiem, kas pieraduši ar roku šķirstīt papīra lapas, vai ielikt īstu grāmatzīmi, cik ļoti te atšķiras lasītā uztvere - papīra formāta un elektroniskai grāmatai?

"Pētījumi rāda, ka tiem, kam ir lasīšanas grūtības, efektīvākā formula ir tekstu  vienlaikus gan lasīt, gan klausīties audio formātā, taču raitiem lasītājiem šāds modelis  nedarbojas, jo lasīšanas temps ir ātrāks nekā klausoties audio formāta tekstu," teic Solvita Umbraško.