7.februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas Jauno zinātnieku apvienība aicina pievienoties Jauno zinātnieku sanākšanai par tēmu „Vai un kā mainās cilvēka rīcība tiešsaistē un reālajā saziņā?”. Literatūrzinātne, filoloģija, pat algebras principi un arī digitālā komunikācija, tieši tik starpdisciplinārs skatījums uz mūsu komunikāciju interneta vidē ir Latvijas Universitātes pēcdoktorantūras pētniecei filoloģijas doktorei Marijai Semjonovai. Raidījumā Zināmais nezināmajā skaidrojam, kāda ir latviešu uzvedība digitālajā vidē, ka veidojam pavisam jaunu sava dzīvesstāsta līniju, būdami tiešsaistē un kā un kāpēc to vispār vajag pētīt

Pasākumā tiks aktualizēti šādi jautājumi:

  • Kā virtuālās telpas spēj mainīt teksta uztveri dažādajos līmeņos?
  • Ko nozīmē veikt tekstu analīzi ar virtuāliem rīkiem un kādus potenciāli inovatīvus vektorus mūsdienu augstākās izglītības procesā tie var sniegt?
  • Ko nozīmē būt studentam virtualizētajā pasaulē?

Šoreiz savā pētniecības pieredzē dalīsies Marija Semjonova. Marija ir ieguvusi filoloģijas doktora grādu salīdzināmajā literatūrzinātnē (2015) Latvijas Universitātē (LU), rakstot pētījumu par autobiogrāfiskuma izpausmēm un žanriskajām pazīmēm Latvijas un Somijas sieviešu prozā. Pētījums ir ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balvu 2017. gadā par labāko 2015. gadā aizstāvēto disertāciju; vienlaikus tika publicēta Marijas sarakstītā monogrāfija par disertācijas tēmu. Marijai ir vairāk nekā 10 gadu pētnieciskā pieredze Latvijā, Somijā (studijas un pētniecība Tamperes Universitātē, Austrumsomijas Universitātē (Joensū), Helsinku Universitātē) un Igaunijā (studijas un pētniecība Tallinas un Tartu universitātēs), kā arī viņa ir vairāku starptautisku konferenču dalībniece un rakstu autore.

Pašlaik Marija veic pēcdoktorantūras pētījumu LU Humanitāro zinātņu fakultātē Dzimtes studiju centrā, kur meklē risinājumus augstākās izglītības sektora modernizācijai.