Kopš 2005. gada Latvijā īsteno L'oreal Baltic programma "Sievietēm zinātnē", kuras ietvaros katru gadu tiek īpaši atbalstītas Baltijas valstu zinātnieces, kuras veic pētījumus dzīvības vides zinātņu, fizikas un inženierzinātņu jomā. Šogad no Latvijas apbalvojumu saņēmušas trīs zinātnieces, ar viņam arī sarunājamies raidījumā Zināmais nezināmajā. Raidījuma viešņas: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas pētniece, Rīgas Tehniskās universitātes doktorante Aiga Ivdre, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Optisko materiālu laboratorijas pētniece un doktorante materiālu fizikā Latvijas Universitātē Ivita Bite un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošā zinātniece un Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja Iveta Pugajeva.

Iveta Pugajeva balvu saņēmusi par darbu pie jaunas metodoloģijas izstrādes sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju. Šo inovatīvo pieeju izmanto, lai pētītu likumsakarības starp notekūdeņu ķīmisko sastāvu un dažādiem antropogēniem faktoriem, galvenokārt – iedzīvotāju uztura un alkohola lietošanas paradumiem un veselības stāvokli. Projektā iegūtie dati sniegs noderīgu un būtisku epidemioloģisko informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, uztura paradumiem, sabiedrības veselību un labklājību.

Aiga Ivdre apbalvojumu saņem par pētījumu, kurā meklē iespējas izmantot kokrūpniecības blakusproduktu – koksnes putekļus no zirgu pakaišu un saplākšņa ražošanas – nanocelulozes iegūšanai, un tās pielietojumu kriogēnās izolācijas poliuretāna putuplastā. Mūsdienās ražošanas blakusproduktu izmantošanai ir liela nozīme, lai uzlabotu tehnoloģisko procesu, samazinātu ražošanas izmaksas un ieviestu tīrākas ražošanas principus.

Ivitai Bitei “Sievietēm zinātnē” balva piešķirta par pētījumu, kurā analizē dažādu ķīmisko sintēžu metožu ietekmi uz materiālu morfoloģiskajām un fizikālajām īpašībām, piemēram, pašvielas defektiem un optiskajām īpašībām. Strauji attīstoties tehnoloģijām pēdējās pāris desmitgadēs, pieprasījums pēc kvalitatīviem oksīdu nanomateriāliem, kas ražoti ar viegli pielāgojamām ražošanas metodēm, ir lielāks nekā jebkad agrāk.


Dagnijas Ločas ceļš zinātnē

2012. gadā balvu “Sievietēm zinātnē” saņēma Dagnija Loča, pētot kalcija fosfātus kaulu cementu izstrādei. Tie savukārt lieti noderētu, lai veidotu sacietējošu pastu kaulu defektu aizpildīšanai dažādu saslimšanu un traumu gadījumos. Šobrīd vēlējāmies noskaidrot, kā turpinājies zinātnieces ceļš pēc apbalvojuma saņemšanas un kā attīstījusies aizvien jaunu materiālu pētniecība. Par dzīvi, darbu un iespējām zinātni skaidrot sabiedrībai stāsta zinātniece Dagnija Loča.

Nu jau 10 gadu Dagnijas Ločas darba vide ir saistīta ar Rīgas Tehnisko universitāti. Interese par ķīmiju pastiprinājusies ar katru nākamo studiju līmeni – no bakalaura līdz doktora studijām. Šobrīd Dagnija Loča ir Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta asociētā profesore un vadošā pētniece. Ļoti iespējams, ka Dagnijas pieredze un degsme būt zinātnē varētu būt iedvesmas stāsts arī citiem, kuri vēl tikai izsver šādu iespēju. Ko sniedzis apbalvojums „Sievietēm zinātnē” un kāpēc nepieciešams pētīt mākslīgos kaulus, stāsta Dagnija Loča.