Pētnieku uzmanības lokā nonākusi mazzināma oga - spradzene. Kas šīs ir par ogām, kur tās aug un kas tajās vērtīgs?

Stāsta Latvijas Universitātes doktorants, "Mikrotīkls" stipendiāts Linards Kļaviņš.

Olu čaumalu izmantošana mākslīgo kaulu sintēzē

Ideja, ka olu čaumalas var kalpot kā kalcija avots, lai sintezētu mākslīgos kaulus, pētniekiem Latvijā prātā nākusi pasen. Jau 2012. gadā Kristīne Šalma-Ancāne savā doktora disertācijā aprakstījusi dabas izejmateriālu, proti, vistu olu, strausu olu un gliemežvāku izmantošanu kalcija izejvielas ieguvē. Savukārt pēcdoktorants Kristaps Rubenis, kura darbs aizrit pētniecības atbalsta projektā ar nosaukumu “Augstās saķepināšanas procesa izmantošana biokeramikas un biokompozītu ar uzlabotām īpašībām iegūšanai”, izstrādājis metodi blīvu un porainu materiālu ieguvei. Tā nu idejas apvienotas kopā, un šobrīd Latvijas zinātnieki iesaistījušies trīs gadus ilgā starptautiskā projektā, kurā kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Norvēģijas un Islandes tuvāk tiks pētīts olu čaumalu potenciāls mākslīgo kaulu ieguvē. Tie nepieciešami kaula lūzumu un citu saslimšanu ārstēšanai, kas saistītas ar kaulu masas zaudēšanu. Arī starptautiskā līmenī ideja par olu čaumalu vērtību ir pazīstama.

Par Latvijas ieguldījumu idejas tālākā attīstībā un praktiskiem soļiem stāsta Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, vadošā pētniece Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūtā un profesore Dagnija Loča un pēcdoktorants Kristaps Rubenis.